FANDOM


180px-Avatar Book 1


Ang Book 1 ay naglalaman ng kuwento ng isang 12 taong gulang na Airbender na nagngangalang Aang, na nadiskubre sa isang tipak ng yelo ng dalawang batang South Water Tribe na sila Katara at Sokka. Nadiskubre nila na si Aang ang Avatar, ang siyang kayang i-master ang apat na bending arts at kayang tapusin ang digmaan ng Fire Nation. Ang tatlong bata ay naglakbay papuntang North Water Tribe, na kung saan makakahanap sila Aang at Katara ng isang guro ng Waterbending. Sa kanilang paglalakbay, sila ay hinahabol ng tinaksil na prinisipe ng Fire Nation, Prinsipe Zuko.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.