FANDOMSi Sokka ay mandirigma mula sa Water Tribe. Pinalaki sila ng kanyang lola na si Kanna kasama ang kanyang kapatid na si Katara sa Southern Water Tribe, Anak ni Chief Hakoda, na sumama sa mga katribo para lumaban sa Fire Nation.Siya ang pinakamatandang lalaki sa kanilang tribo. Inako niya lahat ng responsibilidad para sa Tribo hanggang matuklasan ng kaptid niyang si Katara ang isang Air Nomad na si Aang sa loob ng yelo. Sumama siya kay Aang kasama ang kanyang kapatid para tulungan si Aang sa kanyang paglalakbay. Naniniwala siyang si Aang lang ang pag-asa ng kapayapaan sa mundo.


Kahit hindi niya kayang mag bend,si Sokka ay ang naging taga-gawa stratehiya ng kanilang grupo,pinapatunayang niyang magiging magaling rin siyang mandirigma katulad ng kanyang ama. Magaling rin siyang mamuno. ang kanyang abilidad sa pag-aayos ng plano ay nakatulong sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng digmaan si Sokka ay naging magaling sa paggamit ng espada at naging mahusay rin siyang mandirigma katulad ng kanyang ama.